احسان عبایی

احسان عبایی
فراگیری موسیقی را از سال 1368 آغاز و در سال 1386 تحصیلات دانشگاهی خود را با مدرک فوق لیسانس در رشته نوازندگی ساز ایرانی به پایان رساند. او هنرآموخته هنرمندان و استادانی همچون بهداد شاهیده، رضا عظیمی خراسانی، حسین علیزاده، مهربانو توفیق، مجید درخشانی و شریف لطفی بوده و با گروه هایی چون "نیستان"، "همنوایان روناک"، "مهربانی" و "مشرق" همکاری کرده است.
وی در آلبومهای "شو عید"، "عشق و شب و شیدایی"، "عصیان"، "نسیم باد نوروزی"، "شور گل"، "شبانه" و "گلبانگ" همکاری و ساخت و تنظیم آلبومهای "طلیعه دشتی"، "سودای دل"، "از سراسر بگذشته" و "چقدر ز خویش دورم" را بر عهده داشته است.