محمد على اكبرى متولد ١٣٥٢ (تهران)

محمد علی اکبری
در سال ١٣٦٧در سن پانزده سالگى به تشويق خانواده وارد دنياى موسيقى شد، و در ابتدا نزد استاد زنده ياد رحمت الله حجازى (از شاگردان استاد ابوالحسن صبا) در يادگيرى تئورى موسيقى و دروس پايه پيانو استفاده نمود و در ادامه از محضر اساتيدى همچون اردشير روحانى و مازيار حيدرى بهره جست. بين سالهاى ٨٠ تا ٨٤ از كلاسهاى خانگى استاد فرهاد فخرالدينى جهت يادگيرى علوم آهنگسازى از جمله تئورى پيشرفته، هارمونى، كنترپوآن، فرم و اركستراسيون بهره فراوان برد. در سال ٨٢ به مدت يك سال به عنوان خواننده تنور در گروه كر شهر تهران فعاليت داشت. از سال ٨٨ تا كنون نيز در گروه كر فرآهنگ به رهبرى دكتر مهدى شمس نيكنام بعنوان آهنگساز و نوازنده پيانو فعاليت مستمر داشته كه اجراهاى متعددى در تهران داشته اند.
از سال ٩٠ تا ٩٤ از كلاسهاى پيشرفته استاد انوشيروان روحانى در سبك پيانو ايرانى تلمذ نمود. همچنين از سال ٨٠ تا كنون عاشقانه به امر تدريس پيانو، تئورى موسيقى و هارمونى مشغولند. كتاب پيانيست جلد اول را كه شامل چهل قطعه ايرانى و غربى هست تنظيم و تاليف نمود كه به زودى جلد دوم اين كتاب نيز آماده چاپ و نشر خواهد بود.